KKG PAI Kota

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI 
DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI 
Nomor : Kd.10.21/5/PP.01.1/ 755 /2012
Nomor : 188.4/015-Dik/II/2012
 
SUSUNAN PENGURUS KKG PAI SD KOTA BEKASI
KOTA BEKASI PERIODE 2012 - 2016

I.   Penanggung Jawab   : Kepala Kementrian Agama Kota Bekasi
                                      Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
II.  Pembina / Pengarah : Kasi Pakis Kemenag Kota Bekasi
                                      Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi
III. Pengurus Inti :
     Ketua                    : Rohidi, S.Pd.I
     Wakil Ketua          : Ahmad Syamsuri, S.Pd.I
     Sekretaris I           : Anwar Nasihin, S.Ag, MSi
     Sekretaris II          : Hamdan Fauzi. A, S.Pd.I
     Bendahara I          : Nur’aeni, S.Pd.I
     Bendahara II         : Hj. Uar Suarsih, S.Pd.I
     Bendahara III       : Hj. Siti Nuryati, S.Pd.I, M.MPd


Bidang-Bidang

Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Ketua        : H. Muhammad Umar, S.Ag
Anggota    : Hj. Idah Sayidah, S.Ag
                  Nanang Hidayat, S.Pd.I
                  Dra.Hj. Endang Mujiati
                  Hj. Soebah, S.Pd.I

Bidang Pengembangan Karir dan Profesi Guru
Ketua        : H. Ardi Ruhyadi, S.Pd.I
Anggota    : H. Wardi, S.Ag, MM.Pd
                   Siti Waqiah, S.Pd.I
                   Deassy Kamelia, S.Pd.I
                   Sri Lestari, S.Pd.I

Bidang Pengembangan Organisasi dan Administrasi
Ketua        : Soleh, S.Pd.I
Anggota    : M. Al Muhyi, S.Ag, MM.Pd
                  Abdi, S.Pd.I
                  Surohman, S.Pd.I
                  Firdaus, S.Pd.I

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
Ketua        : Tugiri, S.Pd.I
Anggota     : Namit, S.Pd.I
                   Rubingan, S.Ag
                   Abdul Jabbar, S.Pd.I
                   Tedi Kusnadi, S.Pd.I

Bidang Humas dan Kerjasama
Ketua         : Misar Jawari, S.Ag, MM.Pd
Anggota     : Sabar, S.Pd.I
                    Romih, S.Pd.I
                    H. Abdul Malik, S.Ag, M.Pd.I
                    Siti Aminah, S.Pd.I

                                                                                                   Ditetapkan : di Bekasi
                                                                                                   Pada Tanggal : 6 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                  Kepala Kantor Kementrian Agama
Kota Bekasi                                                                                Kota Bekasi

ttd                                                                                               ttd


DR. H. ENCU HERMANA, MM                                               H. ABD ROSYID, SH, M.Pd
Nip : 196011301988031006                                                       Nip : 195803141979031002

Tembusan:
1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
    Up. PAIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
    Up. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan di Kota Bekasi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
5. Kepala Seksi PAKIS Kementerian Agama Kota Bekasi
6. Kelompok Kerja Pengawas PAI Kementerian Agama Kota Bekasi
7. Arsip

2 komentar: